Projekty

Print Friendly, PDF & Email

grafika dotyczaca dofinansowania zadania

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie realizuje przedsięwzięcie pod tytułem: „MODERNIZACJA I ROZWÓJ POTENCJAŁU ZAZ w DRZONOWIE” finansowanego w ramach i ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację działań prowadzących do rozwinięcia potencjału Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w zakresie prowadzonej jak i planowanej działalności.

*Dla prowadzonej aktualnie działalności jest to zakup ekonomicznego samochodu dostawczego spełniającego aktualne wymagania w zakresie emisji spalin. Zakup wpłynie na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji, poprawę efektywności energetycznej oraz usprawnienie procesów załadunku produktów i rozładunku surowca.

*Rozwinięcie potencjału w obszarze działalności planowanej to adaptacja i remont pozyskanego niedawno budynku z przeznaczeniem świadczenia usług małej gastronomii oraz zainstalowanie do jego zasilania instalacji fotowoltaicznej. Realizacja działań pozwala zaoferować nowe produktów tzw. małej gastronomii z zapewnieniem dostępności do nich osobom z niepełnosprawnościami. Instalacja fotowoltaiczna znacznie ograniczy koszt prowadzonej działalności.

Zakup instalacji fotowoltaicznej i oszczędnego samochodu dostawczego to wdrożenie w zakładzie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska i wyższego poziomu efektywności energetycznej.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie odporności na zmiany na rynku i rozwój działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

Realizowane przedsięwzięcie w pełni wpisuje się w działania wspierane w ramach programu „ODPORNOŚĆ ORAZ ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ” NA LATA 2022-2025 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.Koszt przedsięwzięcia wynosi 209 100,00 zł, a otrzymane dofinansowanie to 170 000,00 zł.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia ZAZ w Drzonowie usprawni procesy związane z produkcją wyrobów z kartonu oraz rozszerzy prowadzoną działalność gastronomiczną. Pozwoli to ograniczyć koszty prowadzonej działalności produkcyjnej oraz uzyskać dodatkowe przychody dzięki zaoferowaniu nowych usług gastronomicznych.

Realizacja przedsięwzięcia wzmocni potencjał produkcyjny ZAZ-u, pozwoli zdywersyfikować zakres prowadzonej działalności, zostaną zwiększone przychody oraz wprowadzone nowe produkty. Tym samym przedsięwzięcie przyczyni się do realizacji celu programu.

Bezpośrednie efekty realizacji przedsięwzięcia będą widoczne w działalności dwóch obszarów ZAZ w Drzonowie. Dzięki przedsięwzięciu Pracownia wyrobów z papieru i tektury – dział, który zatrudnia 11 pracowników usprawnia procesy dostarczania surowca do produkcji i wywozu gotowych produktów. Zmniejszyła się awaryjność w transporcie, zostały też znacznie obniżone jego koszty. Dzięki modernizacji nastąpi usprawnienie procesów za- i rozładunku. W procesy te zostali włączeni niepełnosprawni pracownicy obsługujący wózki widłowe.

Z kolei usługi gastronomiczne i hotelarskie świadczone w ośrodku nad jeziorem Starogrodzkim w Chełmnie zostaną rozszerzone o „małą gastronomię” w pawilonie położonym w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. Mała gastronomia będzie doskonałym uzupełnieniem oferty gastronomicznej i zwiększenia przychodów z działalności. Instalacja fotowoltaiczna zasilająca budynek poprawi wizerunek ośrodka i będzie lokalną atrakcją i przykładem wdrożenia zielonej transformacji.