Informacja dla osób niesłyszących

Print Friendly, PDF & Email

 

Tłumacz języka migowego

Osoba uprawniona ma prawo skorzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie. W tym celu na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem osoba zainteresowana pomocą tłumacza powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa tłumacza przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Jak dokonać zgłoszenia?
Aby skorzystać z usługi tłumacza należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz zgłoszeniowy i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

  1. pisemnie na adres: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie, Drzonowo 42, 86-230 Lisewo
  2. faksem – tel. 56 675 89 28, numer wewnętrzny 25
  3. telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie – tel. 56 675 89 28
  4. pocztą elektroniczną – e-mail: zaz-drzonowo@wp.pl
  5. lub dostarczyć osobiście – Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie, Drzonowo 42, 86-230 Lisewo

Załatwianie sprawy przy pomocy osoby przybranej
Osoba uprawniona w celu komunikowania się z zakładem może korzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu spraw w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie.

Poniżej do pobrania zgłoszenie dotyczące bezpłatnej asysty tłumacza języka migowego