O Nas – Zaz Drzonowo

Print Friendly, PDF & Email

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie (gm. Lisewo) rozpoczął swoją działalność 15 grudnia 2008 r. Organizatorem ZAZ-u jest Gmina Lisewo, która dotuje zakład w 10%, pozostałe 90% dotacji pochodzi ze środków PFRON przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Obecnie ZAZ zatrudnia 59 osób – 44 osoby niepełnosprawne oraz 15 osób personelu. Swoją działalność wytwórczo–usługową opiera na 5 działach: stolarskim, wyrobów z papieru i tektury, rękodzielniczym, usługowo – wytwórczym w zakresie wielobranżowym oraz usług gastronomicznych i hotelarskich.

Osoby z niepełnosprawnościami zatrudniane są w wymiarze 0,55 etatu. Każdego dnia mają także możliwość uczestniczenia w min. 60 minutowych zajęciach rehabilitacyjnych.

ZAZ stara się dla każdego pracownika z niepełnosprawnościami znaleźć zajęcie odpowiadające jego umiejętnościom oraz indywidualnym predyspozycjom.

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie udowadnia, że osoby z niepełnosprawnościami chcą i potrafią partycypować w życiu społecznym i gospodarczym nie tylko gminy i powiatu, ale także województwa i kraju. Wnoszą do niego inne, nowe i potrzebne spojrzenie na drugiego człowieka.

Font Resize
Contrast