Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie (gm. Lisewo) rozpoczął swoją działalność 15 grudnia 2008 r. Organizatorem ZAZ-u jest Gmina Lisewo, która dotuje zakład w 10%, pozostałe 90% dotacji pochodzi ze środków PFRON przekazywanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Obecnie ZAZ zatrudnia 56 pracowników, w tym 44 osoby niepełnosprawne - 26 osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i 18 osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wspieranych na co dzień przez 12 osób personelu. Swoją działalność wytwórczo–usługową opiera na 4 działach: stolarskim, wyrobów z papieru i tektury, rękodzielniczym i usługowo – wytwórczym w zakresie wielobranżowym.

Osoby niepełnosprawne zatrudniane są w wymiarze 0,55 etatu. Każdego dnia mają także możliwość uczestniczenia w min. 60 minutowych zajęciach rehabilitacyjnych.

ZAZ stara się dla każdego pracownika niepełnosprawnego znaleźć zajęcie odpowiadające jego umiejętnościom oraz indywidualnym predyspozycjom.

Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie udowadnia, że osoby niepełnosprawne chcą i potrafią partycypować w życiu społecznym i gospodarczym nie tylko gminy i powiatu, ale także województwa i kraju. Wnoszą do niego inne, nowe i potrzebne spojrzenie na drugiego człowieka.