Z wizytą u Mikołaja Kopernika.

Print Friendly, PDF & Email
Na zdjęciu uczestnicy wydarzenia

Zimowy dzień spędzony w grodzie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwszy punkt programu rozpoczęto od warsztatów w  Żywym Muzeum Piernika.

Uczestnicy wycieczki  brali udział w wykładach na temat historii piernika. Następnie przystąpiono do wyrabiania własnych piernikowych wypieków.  Okazało się, że ZAZ w Drzonowie  ma serce do piernika. Szlak Kopernika poprowadził wycieczkę do Planetarium na seans stanowiący astronomiczną opowieść o młodym Mikołaju Koperniku, który fascynował się niebem, gwiazdami i kosmosem.   Uczestnicy poznali rozgwieżdżone niebo,  gwiazdozbiory i deszcze meteorów. Kopuła Planetarium oraz muzyka w tle sprawiły, że wszyscy poczuli zawiłe ruchy planet i tajemnicę zjawisk na niebie.  Obowiązkowo grupa wycieczkowa  zameldowała się  pod pomnikiem Mikołaja Kopernika.  Ostatnim elementem wycieczki  była wizyta w Muzeum Etnograficznym, gdzie uczestnicy zapoznali się ze zbiorami wystawy.  W  skansenie poznano  elementy krajobrazu kulturowego z danych regionów Polski. Wycieczka stanowiła formę rekreacji i integracji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej.