Efektywne rozwiązania systemowe dzięki wspólnym działaniom.

Print Friendly, PDF & Email
Na zdjęciu uczestnicy wydarzenia

 W listopadzie 2019 roku w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Drzonowie odbyła się wizyta studyjna pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie wraz z podopiecznymi projektu pt. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowania modelu wsparcia”.

Projekt powstał ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest poprawa jakości działania w obszarze życia osób dorosłych. Projekt realizowany przez PCPR w Chełmnie tworzy model wsparcia środowiskowego wpisując się w Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Spotkanie w ZAZ było formą przybliżenia tendencji obecnego rynku pracy i warunków zatrudnienia.

Działający na terenie powiatu chełmińskiego Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie pełni ważną rolę w strategii zatrudnienia, prowadząc szeroko pojętą aktywność zawodową i społeczną.