Arteterapia jako forma wspomagania rehabilitacji społecznej.

Print Friendly, PDF & Email
Na zdjęciu uczestnicy wydarzenia

Na zaproszenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie słuchacze UTW  w Chełmnie poprowadzili warsztaty malarskie dla pracowników ZAZ. Grupa Chełmińskich malarzy, pod przewodnictwem Pani Renaty, miała okazję zaprezentować swoje prace i techniki malarskie, które wykorzystują. 

Celem spotkania było zastosowanie arteterapii rozumianej jako terapia polegająca na wzroście zdolności percepcyjno-poznawczych, emocjonalno-społecznych i  socjalizacji. Proces tworzenia prac polegał na przedstawianiu  przeżyć i doznań, usprawnianiu możliwości ruchowych, relaksacji i odreagowaniu wewnętrznych napięć, niepowodzeń i frustracji. Warsztaty były spontanicznym tworzeniem obrazów własnych myśli, uwalniały  przeżywane emocje, lęki, pragnienia i problemy. ZAZ w Drzonowie planuje kolejne innowacyjne formy aktywizacji społeczno-rehabilitacyjnej.