Dokument tekstowy zawierający treść oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie za rok 2013 do pobrania - tutaj.

Zakład Aktywności Zawodowej ogłasza nabór do pracy dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyłącznie z rodzajem 02-P lub 01 - U). Bezwzględnym warunkiem formalnym jest posiadanie przez kandydata orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do ZAZ. W przypadku dotychczasowych uczestników WTZ-ów wskazana jest opinia Rady Programowej asygnowana przez Kierownika placówki.

Wymagania formalne:

1. Podanie o pracę.

2. Krótki opis kariery edukacyjnej i zawodowej, jeżeli wcześniej była podejmowana praca.

3. Orzeczenie.

4. Brak doświadczenia zawodowego.