Dokument tekstowy zawierający treść oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie za rok 2017 do pobrania - tutaj

Dokument tekstowy zawierający treść oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie za rok 2017 do pobrania - tutaj

Dokument tekstowy zawierający treść oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie za rok 2016 do pobrania - tutaj.

Dokument tekstowy zawierający treść oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie za rok 2015 do pobrania - tutaj.

Dokument tekstowy zawierający treść oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie za rok 2014 do pobrania - tutaj.